Teatro Nacional D. Maria II

Kunde: Teatro Nacional D. Maria II (Nasjonalteateret i Portugal)

Prosjekt: Jeg ble bedt om å presentere et forslag til ny nettside for teateret. Layouten hadde som mål å finne den rette balansen mellom historien til en flere hundre år gammel institusjon og dens nåværende innovative og eksperimentelle dynamikk. I dette oppdraget har jeg også prøvd å utvide målgruppen, og komme et yngre publikum i møte. I tillegg har jeg lagt til flere nye funksjoner til nettsiden, som trengte en klar og ren layout.