Lusofonia Oslo

Lusofonia Oslo

Kunde:

Lusofonia Oslo er en forening av og for beboere i Oslo som kommer fra et av de ni portugisiskspråklige landene. De driver med norsk og portugisisk språkkurs, sosiale arrangementer som har som formål å integrere, og formidling av det portugisiske språket og kulturen i de ni landene til Oslos innbyggere (konserter, filmer osv.).

Målet var at Lusofonia Oslo skulle få en konsistent visuell identitet som medlemmene identifiserer seg med, og som gir denne foreningen et mer profesjonelt uttrykk. Målgruppen er veldig mangfoldig og eklektisk.

Prosjekt: Design av grafisk profil for Lusofonia Oslo.
Tanken var at logoen skulle gjenspeile ideen om gjensidig hjelp mellom mennesker fra de portugisiskspråklige landene og deres forhold til vertsbyen Oslo.
Den visuelle identiteten inkluderer også flere sekundære logoer og muligheten for å senere tilpasse konseptet til andre byer i Norge.
Som en del av den visuelle identiteten var det viktig at arrangementbannerne på sosiale medier umiddelbart ble gjenkjent. Det viktigste kommunikasjonsmiddelet mellom Lusofonia-ledelsen og medlemmer er gjennom Facebook.

www.lusofonia-oslo.no

Comments are closed.