Lusofonia Oslo

Lusofonia Oslo

Kunde: Lusofonia Oslo er en forening av/for de som bor i Oslo og kommer fra en av de 9 portugisiskspråklige landene.

Prosjekt: Designprofil for Lusofonia Oslo. Logo og visuelt identitet.

www.lusofonia-oslo.no

Comments are closed.