Lusofonia Oslos logoen
andre logoer til Lusofonia Oslo

Lusofonia Oslo

Kunde: Lusofonia Oslo er en forening av og for beboere i Oslo og omegn som kommer fra et av de ni portugisiskspråklige landene i verden. De driver med språkkurs i norsk og portugisisk, sosiale arrangementer med integrasjon som mål, og formidling av det portugisiske språket og kulturen i disse ni landene til Oslos innbyggere (konserter, filmer osv.).

Prosjekt: Målet var at Lusofonia Oslo skulle få en sammenhengende visuell identitet som medlemmene kan identifisere seg med, og som gir denne foreningen et mer profesjonelt uttrykk. Målgruppen er veldig mangfoldig og eklektisk.

Design av grafisk profil for Lusofonia Oslo.
Tanken var at logoen skulle gjenspeile ideen om gjensidig hjelp og støtte mellom mennesker fra de portugisiskspråklige landene og deres forhold til vertsbyen Oslo.
Den visuelle identiteten inkluderer også flere sekundære logoer og muligheten for å senere kunne tilpasse konseptet til andre byer i Norge.
Som en del av den visuelle identiteten var det viktig at arrangementbannerne på sosiale medier umiddelbart ble gjenkjent. Den viktigste kommunikasjonen mellom Lusofonia-ledelsen og medlemmene skjer gjennom Facebook.

www.lusofonia-oslo.no