EPWS interviews
Ulike banner for nettsiden og sosiale medier
Ulike banner for nyhetsbrev

European Platform of Women Scientists

EPWS – European Platform of Women Scientists er en internasjonal ideell organisasjon. EPWS representerer behovene, bekymringene, interessene og ambisjonene til mer enn 12.000 kvinnelige forskere i Europa og resten av verden.

Prosjekt: Design av bøker for EPWS. I dette prosjektet har jeg jobbet med å sette layouten for bøkene, i tillegg til å redigere bilder og sette dem opp for trykk. I bøkene kan du lese bemerkelsesverdige intervjuer med kvinnelige forskere.

Utover dette har jeg ansvar for vedlikehold av nettsiden samt å designe og sende ut digitale nyhetsbrev i MailChimp.