DTK Kunstfagskolen i Bærum

DTK brosjyre
Brosjyre med en oversikt av skolen, studiet og undervisningsmetoder hos DTK.
DTK nettsiden
Ny nettstedet ville vise frem tverrfaglig kunstutdanning hos DTK
SoMe banner til Facebook og Instagram kampanje basert på attester fra tidligere studenter
SoMe banner til Facebook og Instagram til opptak kampanje
DTK Shorts banner
Banner til DTK Shorts Facebook kampanje

Det Tverrfaglige Kunstinstitutt - Kunstfagskolen i Bærum

DTK er godkjent toåring kunstfagskole i Bærum og tilbyr tverrfaglig kunstutdanning med atelierpraksis.

Prosjekt: Jeg har jobbet med DTK visuelle kommunikasjon siden 2019. Jeg begynte med å oppdatere logoen og visuelle profilen, laget en presentasjon brosjyre, en ny nettsiden og flere kampanjer til Facebook og Instagram.

Til prosjektet DTK Shorts laget jeg logo og visuell profil, en landing-page, youtube-banner, facebook banner og kampanjer. DTK shorts er et nytt DTK kunstformidlings-program tilgjengelig online, med høydepunkter fra DTK-utstillinger, workshops, student-performanser, turer bak kulissene og intervjuer.

Arrabidamel

Arrabidamel

Client: Arrabidamel er en fremtidsrettet portugisisk bedrift innen birøkt. De samarbeider tett med lokale produsenter. De pakker honningen og selger den under fire merkevarer til flere distribusjonskjeder og målgrupper.

Project: Jeg designet nettsiden deres og en del kampanjer til Facebook og Google AdWords. Nettsiden skulle vise tilknytningen til de små lokale honningprodusentene, men også en fabrikk med toppmoderne utstyr og spesialiserte fagfolk.

Lusofonia Oslo

Lusofonia Oslo

Kunde:

Lusofonia Oslo er en forening av og for beboere i Oslo som kommer fra et av de ni portugisiskspråklige landene. De driver med norsk og portugisisk språkkurs, sosiale arrangementer som har som formål å integrere, og formidling av det portugisiske språket og kulturen i de ni landene til Oslos innbyggere (konserter, filmer osv.).

Målet var at Lusofonia Oslo skulle få en konsistent visuell identitet som medlemmene identifiserer seg med, og som gir denne foreningen et mer profesjonelt uttrykk. Målgruppen er veldig mangfoldig og eklektisk.

Prosjekt: Design av grafisk profil for Lusofonia Oslo.
Tanken var at logoen skulle gjenspeile ideen om gjensidig hjelp mellom mennesker fra de portugisiskspråklige landene og deres forhold til vertsbyen Oslo.
Den visuelle identiteten inkluderer også flere sekundære logoer og muligheten for å senere tilpasse konseptet til andre byer i Norge.
Som en del av den visuelle identiteten var det viktig at arrangementbannerne på sosiale medier umiddelbart ble gjenkjent. Det viktigste kommunikasjonsmiddelet mellom Lusofonia-ledelsen og medlemmer er gjennom Facebook.

www.lusofonia-oslo.no

PortNor Bygg

PortNor Bygg

Kunde: PortNor er et bygge- og ingeniørfirma med ca. 150 ansatte, og er eid av to portugisiske partnere. Før var firmaet en skandinavisk avdeling av et portugisisk selskap, og blir nå et selvstendig norsk firma.
Jobben var å skape et nytt navn og visuell identitet, slik at selskapet skiller seg fra det portugisiske morselskapet – uten å fornekte opprinnelsen. Og til tross for at selskapet nylig ble opprettet, har det en lengre historie og mer enn 100 arbeidere.
Hovedmålgruppene er andre entreprenører og de ansatte selv.

Prosjekt: Jeg jobbet med navneutvikling, laget visuell identitet, nettside og flere trykksaker og digitale elementer.

www.portnor.no

TNDMII

Teatro Nacional D. Maria II

Client: Teatro Nacional D. Maria II (Portugal National Theater)

Project:

I was invited to present a proposal for a new website for the theater.
The layout aimed to find the right balance between the history of a centenary institution and his current inovative and experimental dinamics. With this I was also trying to expand the target range, reaching out for the more young public. Also the proposal added several new functionalities to the website that needed a clear and clean layout.

Website layout