Batteriet

Batteriet

Kunde: Batteriet er et landsdekkende ressurssenter for grupper og organisasjoner som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering i Norge. Batteriene er virksomheter i Kirkens Bymisjon.

Prosjekt: Jeg begynte med å sette opp en grafisk profil med konsistent visuelt språk fra eksisterende logo.

Austad Diagnostikk

Den nye nettsiden gikk på nettet i 2021 og er bygget i WordPress
Brosjyre Austad Diagnostikk
Brosjyre Austad Diagnostikk
Brosjyren
Plakater til klinikkers venterom
Annonser til flere aviser og blader
Brosjyre for å presentere nye tjenester på klinikken: Klinisk ernæringsfysiolog
Online kampanje - ny tjeneste: ernæringsfysiolog
Annonse - Kapital

Austad Diagnostikk

Austad Diagnostikk tilbyr helsesjekk med ultralyd, diagnostisk ultralyd og full helsesjekk hos erfarne legespesialister.

Prosjekt: Jeg har jobbet med den visuelle profilen til Austad Diagnostikk siden 2018. Jeg laget bl.a. brosjyrer, annonser til flere aviser, plakater, facebook-kampanjer og banner, og en ny nettside.

Infografikker | Ikoner

Infografikk Theory of Change
Kundes briefing og endelig resultat. Kunder: NMBU – Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet
Flere "Theory of Change" infografikker til Utviklingsfondet
Ikoner Sannsyn
Ikoner 'services & frameworks' til Sannsyn
Infografikk om bølgekraftverk til Seabased
Infografikk til Austad Diagnostikk
Infografikk til Tårnsvalen Barnehage

Infografikker | Ikoner

Kunder: NMBU, Utviklingsfondet, Kredinor, Seabased, Sannsyn

Prosjekt: Designet ‘Theory of Change’ og diverse infografikk-skjemaer og ikoner.