Verdens Beste

Marta Morais, grafisk designer og digital designer. Prosjekt: Verdens Beste – Internasjonal kokebok

TWICE

Marta Morais, grafisk designer og digital designer. Prosjekt: Twice

Hurum Yoga

Marta Morais, grafisk designer og digital designer. Prosjekt: Hurum Yoga flyer

Greenpeace Norge

Marta Morais, grafisk designer og digital designer. Prosjekt: Greenpeace