Austad Diagnostikk

Den nye nettsiden gikk på nettet i 2021 og er bygget i WordPress
Brosjyre Austad Diagnostikk
Brosjyre Austad Diagnostikk
Brosjyren
Plakater til klinikkers venterom
Annonser til flere aviser og blader
Brosjyre for å presentere nye tjenester på klinikken: Klinisk ernæringsfysiolog
Online kampanje - ny tjeneste: ernæringsfysiolog
Online kampanje
Annonse - Kapital

Austad Diagnostikk

Austad Diagnostikk tilbyr helsesjekk med ultralyd, diagnostisk ultralyd og full helsesjekk hos erfarne legespesialister.

Prosjekt: Jeg har jobbet med den visuelle profilen til Austad Diagnostikk siden 2018. Jeg laget bl.a. brosjyrer, annonser til flere aviser, plakater, facebook-kampanjer og banner, og en ny nettside.

Brain Power

Innhold til sosiale medier – Brain Power Emerald
Innhold til sosiale medier | Youtube, Instagram og Facebook - Brain Power Sapphire
Innhold til sosiale medier – Brain Power Master

Brain Power

Kunde: Brain Power er en europeisk merkevare spesialisert på karriereutvikling. Brain Power er morselskap og Sapphire, Ironstone, Ruby, Quartz, Coral og Emerald er uavhengige datterselskaper. Hvert enkelt av dem har sitt eget visuelle språk.

Prosjekt: Jeg laget et visuelt designsystem til morselskapet og flere av datterselskapene.
Systemene ble videre brukt av andre for å designe nettsider, dekorere kontorene osv.
Jeg laget også et ensartet visuelt språk til alle sosiale mediekanaler.

Lusofonia Oslo

Lusofonia Oslos logoen
andre logoer til Lusofonia Oslo

Lusofonia Oslo

Kunde: Lusofonia Oslo er en forening av og for beboere i Oslo og omegn som kommer fra et av de ni portugisiskspråklige landene i verden. De driver med språkkurs i norsk og portugisisk, sosiale arrangementer med integrasjon som mål, og formidling av det portugisiske språket og kulturen i disse ni landene til Oslos innbyggere (konserter, filmer osv.).

Prosjekt: Målet var at Lusofonia Oslo skulle få en sammenhengende visuell identitet som medlemmene kan identifisere seg med, og som gir denne foreningen et mer profesjonelt uttrykk. Målgruppen er veldig mangfoldig og eklektisk.

Design av grafisk profil for Lusofonia Oslo.
Tanken var at logoen skulle gjenspeile ideen om gjensidig hjelp og støtte mellom mennesker fra de portugisiskspråklige landene og deres forhold til vertsbyen Oslo.
Den visuelle identiteten inkluderer også flere sekundære logoer og muligheten for å senere kunne tilpasse konseptet til andre byer i Norge.
Som en del av den visuelle identiteten var det viktig at arrangementbannerne på sosiale medier umiddelbart ble gjenkjent. Den viktigste kommunikasjonen mellom Lusofonia-ledelsen og medlemmene skjer gjennom Facebook.

www.lusofonia-oslo.no

PortNor Bygg

Portnor website
Nettsiden PortNor
PortNor logo
Portnor
PortNor visitkort
PortNor powerpoint presentasjon

PortNor Bygg

Kunde: : PortNor er et bygg- og ingeniørfirma med ca. 150 ansatte, eid av to portugisiske partnere. Før var firmaet en skandinavisk avdeling av et portugisisk selskap, mens det nå har blitt et selvstendig norsk firma.
Jobben var å skape et nytt navn og en ny visuell identitet, slik at selskapet skiller seg fra det portugisiske morselskapet – uten å fornekte sin opprinnelse. Og til tross for at selskapet nylig ble opprettet, har det en lengre historie og mer enn 100 arbeidere.
Hovedmålgruppene er andre entreprenører og de ansatte selv.

Prosjekt: Jeg jobbet med navneutvikling, laget visuell identitet, nettside og flere trykksaker og digitale elementer.

www.portnor.no

Arrabidamel

Nettsiden
Adwords-kampanje
Kampanjer og digitale banner

Epost-signatur

Arrabidamel

Kunde: Arrabidamel er en fremtidsrettet portugisisk bedrift innen birøkt. De samarbeider tett med lokale produsenter. De pakker honningen og selger den under fire forskjellige merkevarer til flere distribusjonskjeder og målgrupper.

Prosjekt: Jeg designet nettsiden deres og en del kampanjer til Facebook og Google AdWords. Nettsiden skulle vise tilknytningen til de små lokale honningprodusentene, men også en fabrikk med topp moderne utstyr og spesialiserte fagfolk.

TNDMII

Teatro Nacional D. Maria II

Kunde: Teatro Nacional D. Maria II (Nasjonalteateret i Portugal)

Prosjekt: Jeg ble bedt om å presentere et forslag til ny nettside for teateret. Layouten hadde som mål å finne den rette balansen mellom historien til en flere hundre år gammel institusjon og dens nåværende innovative og eksperimentelle dynamikk. I dette oppdraget har jeg også prøvd å utvide målgruppen, og komme et yngre publikum i møte. I tillegg har jeg lagt til flere nye funksjoner til nettsiden, som trengte en klar og ren layout.