Innhold til sosiale medier – Brain Power Emerald
Innhold til sosiale medier | Youtube, Instagram og Facebook - Brain Power Sapphire
Innhold til sosiale medier – Brain Power Master

Brain Power

Kunde: Brain Power er en europeisk merkevare spesialisert på karriereutvikling. Brain Power er morselskap og Sapphire, Ironstone, Ruby, Quartz, Coral og Emerald er uavhengige datterselskaper. Hvert enkelt av dem har sitt eget visuelle språk.

Prosjekt: Jeg laget et visuelt designsystem til morselskapet og flere av datterselskapene.
Systemene ble videre brukt av andre for å designe nettsider, dekorere kontorene osv.
Jeg laget også et ensartet visuelt språk til alle sosiale mediekanaler.