PortNor Bygg

Portnor website
Nettsiden PortNor
PortNor logo
Portnor
PortNor visitkort
PortNor powerpoint presentasjon

PortNor Bygg

Kunde: : PortNor er et bygg- og ingeniørfirma med ca. 150 ansatte, eid av to portugisiske partnere. Før var firmaet en skandinavisk avdeling av et portugisisk selskap, mens det nå har blitt et selvstendig norsk firma.
Jobben var å skape et nytt navn og en ny visuell identitet, slik at selskapet skiller seg fra det portugisiske morselskapet – uten å fornekte sin opprinnelse. Og til tross for at selskapet nylig ble opprettet, har det en lengre historie og mer enn 100 arbeidere.
Hovedmålgruppene er andre entreprenører og de ansatte selv.

Prosjekt: Jeg jobbet med navneutvikling, laget visuell identitet, nettside og flere trykksaker og digitale elementer.

www.portnor.no

Arrabidamel

Nettsiden
Adwords-kampanje
Kampanjer og digitale banner

Epost-signatur

Arrabidamel

Kunde: Arrabidamel er en fremtidsrettet portugisisk bedrift innen birøkt. De samarbeider tett med lokale produsenter. De pakker honningen og selger den under fire forskjellige merkevarer til flere distribusjonskjeder og målgrupper.

Prosjekt: Jeg designet nettsiden deres og en del kampanjer til Facebook og Google AdWords. Nettsiden skulle vise tilknytningen til de små lokale honningprodusentene, men også en fabrikk med topp moderne utstyr og spesialiserte fagfolk.

Verdens Beste

Marta Morais, grafisk designer og digital designer. Prosjekt: Verdens Beste – Internasjonal kokebok

TWICE

Marta Morais, grafisk designer og digital designer. Prosjekt: Twice

TNDMII

Teatro Nacional D. Maria II

Kunde: Teatro Nacional D. Maria II (Nasjonalteateret i Portugal)

Prosjekt: Jeg ble bedt om å presentere et forslag til ny nettside for teateret. Layouten hadde som mål å finne den rette balansen mellom historien til en flere hundre år gammel institusjon og dens nåværende innovative og eksperimentelle dynamikk. I dette oppdraget har jeg også prøvd å utvide målgruppen, og komme et yngre publikum i møte. I tillegg har jeg lagt til flere nye funksjoner til nettsiden, som trengte en klar og ren layout.