Austad Diagnostikk

Den nye nettsiden gikk på nettet i 2021 og er bygget i WordPress
Brosjyre Austad Diagnostikk
Brosjyre Austad Diagnostikk
Brosjyren
Plakater til klinikkers venterom
Annonser til flere aviser og blader
Brosjyre for å presentere nye tjenester på klinikken: Klinisk ernæringsfysiolog
Online kampanje - ny tjeneste: ernæringsfysiolog
Online kampanje
Annonse - Kapital

Austad Diagnostikk

Austad Diagnostikk tilbyr helsesjekk med ultralyd, diagnostisk ultralyd og full helsesjekk hos erfarne legespesialister.

Prosjekt: Jeg har jobbet med den visuelle profilen til Austad Diagnostikk siden 2018. Jeg laget bl.a. brosjyrer, annonser til flere aviser, plakater, facebook-kampanjer og banner, og en ny nettside.

Brain Power

Innhold til sosiale medier – Brain Power Emerald
Innhold til sosiale medier | Youtube, Instagram og Facebook - Brain Power Sapphire
Innhold til sosiale medier – Brain Power Master

Brain Power

Kunde: Brain Power er en europeisk merkevare spesialisert på karriereutvikling. Brain Power er morselskap og Sapphire, Ironstone, Ruby, Quartz, Coral og Emerald er uavhengige datterselskaper. Hvert enkelt av dem har sitt eget visuelle språk.

Prosjekt: Jeg laget et visuelt designsystem til morselskapet og flere av datterselskapene.
Systemene ble videre brukt av andre for å designe nettsider, dekorere kontorene osv.
Jeg laget også et ensartet visuelt språk til alle sosiale mediekanaler.

Lusofonia Oslo

Lusofonia Oslos logoen
andre logoer til Lusofonia Oslo

Lusofonia Oslo

Kunde: Lusofonia Oslo er en forening av og for beboere i Oslo og omegn som kommer fra et av de ni portugisiskspråklige landene i verden. De driver med språkkurs i norsk og portugisisk, sosiale arrangementer med integrasjon som mål, og formidling av det portugisiske språket og kulturen i disse ni landene til Oslos innbyggere (konserter, filmer osv.).

Prosjekt: Målet var at Lusofonia Oslo skulle få en sammenhengende visuell identitet som medlemmene kan identifisere seg med, og som gir denne foreningen et mer profesjonelt uttrykk. Målgruppen er veldig mangfoldig og eklektisk.

Design av grafisk profil for Lusofonia Oslo.
Tanken var at logoen skulle gjenspeile ideen om gjensidig hjelp og støtte mellom mennesker fra de portugisiskspråklige landene og deres forhold til vertsbyen Oslo.
Den visuelle identiteten inkluderer også flere sekundære logoer og muligheten for å senere kunne tilpasse konseptet til andre byer i Norge.
Som en del av den visuelle identiteten var det viktig at arrangementbannerne på sosiale medier umiddelbart ble gjenkjent. Den viktigste kommunikasjonen mellom Lusofonia-ledelsen og medlemmene skjer gjennom Facebook.

www.lusofonia-oslo.no

Infografikker | Ikoner

Infografikk Theory of Change
Kundes briefing og endelig resultat. Kunder: NMBU – Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet
Flere "Theory of Change" infografikker til Utviklingsfondet
Ikoner Sannsyn
Ikoner 'services & frameworks' til Sannsyn
Infografikk om bølgekraftverk til Seabased
Infografikk til Austad Diagnostikk
Infografikk til Tårnsvalen Barnehage

Infografikker | Ikoner

Kunder: NMBU, Utviklingsfondet, Kredinor, Seabased, Sannsyn

Prosjekt: Designet ‘Theory of Change’ og diverse infografikk-skjemaer og ikoner.

Boxing Lisboa

Boxing Lisboa

Kunde: chumbo.org / Boxing Lisboa

Boxing Lisboa er et merke opprettet for å markedsføre boksing i Portugal. Det er også et selskap som produserer sports- og kulturarrangementer rundt dette temaet.

Prosjekt:

Jeg opprettet logoen og den visuelle identiteten for merkevaren og designet alt markedsføringsmaterialet.

Jeg designet også alle reklamematerialer til den første Boxing Lisboa Gala, et arrangement med boksekamper og live jazzmusikk, laget for å lansere selskapet og øke merkevarebevisstheten: reklame, plakater, postkort, klistremerker, flyere og billetter, bl.a.