DTK Kunstfagskolen i Bærum

DTK brosjyre
Brosjyre med en oversikt av skolen, studiet og undervisningsmetoder hos DTK.
DTK nettsiden
Ny nettstedet ville vise frem tverrfaglig kunstutdanning hos DTK
SoMe banner til Facebook og Instagram kampanje basert på attester fra tidligere studenter
SoMe banner til Facebook og Instagram til opptak kampanje
DTK Shorts banner
Banner til DTK Shorts Facebook kampanje

Det Tverrfaglige Kunstinstitutt - Kunstfagskolen i Bærum

DTK er godkjent toåring kunstfagskole i Bærum og tilbyr tverrfaglig kunstutdanning med atelierpraksis.

Prosjekt: Jeg har jobbet med DTK visuelle kommunikasjon siden 2019. Jeg begynte med å oppdatere logoen og visuelle profilen, laget en presentasjon brosjyre, en ny nettsiden og flere kampanjer til Facebook og Instagram.

Til prosjektet DTK Shorts laget jeg logo og visuell profil, en landing-page, youtube-banner, facebook banner og kampanjer. DTK shorts er et nytt DTK kunstformidlings-program tilgjengelig online, med høydepunkter fra DTK-utstillinger, workshops, student-performanser, turer bak kulissene og intervjuer.

Austad Diagnostikk

Den nye nettsiden gikk på nettet i 2021 og er bygget i WordPress
Brosjyre Austad Diagnostikk
Brosjyre Austad Diagnostikk
Brosjyren
Plakater til klinikkers venterom
Annonser til flere aviser og blader
Brosjyre for å presentere ny tjenester på klinikk: Klinisk ernæringsfysiolog
Online kampanje - ny tjeneste: ernæringsfysiolog

Austad Diagnostikk

Austad Diagnostikk tilbyr helsesjekk med ultralyd, diagnostisk ultralyd og helsesjekk total hos erfarne legespesialister.

Prosjekt: Jeg har jobbet med visuelle profil til Austad Diagnostikk siden 2018. Jeg laget, bla. a. brosjyrer, annonser til flere aviser, plakater, facebook kampanjer og banner og en ny nettside.

European Platform of Women Scientists

European Platform of Women Scientists

The European Platform of Women Scientists is an international non-profit organisation that represents the needs, concerns, interests, and aspirations of more than 12.000 women scientists in Europe and beyond.

Prosjekt: Design av bøker med intervjuer med kvinnelige forskere.

Arrabidamel

Arrabidamel

Client: Arrabidamel er en fremtidsrettet portugisisk bedrift innen birøkt. De samarbeider tett med lokale produsenter. De pakker honningen og selger den under fire merkevarer til flere distribusjonskjeder og målgrupper.

Project: Jeg designet nettsiden deres og en del kampanjer til Facebook og Google AdWords. Nettsiden skulle vise tilknytningen til de små lokale honningprodusentene, men også en fabrikk med toppmoderne utstyr og spesialiserte fagfolk.

Lusofonia Oslo

Lusofonia Oslo

Kunde:

Lusofonia Oslo er en forening av og for beboere i Oslo som kommer fra et av de ni portugisiskspråklige landene. De driver med norsk og portugisisk språkkurs, sosiale arrangementer som har som formål å integrere, og formidling av det portugisiske språket og kulturen i de ni landene til Oslos innbyggere (konserter, filmer osv.).

Målet var at Lusofonia Oslo skulle få en konsistent visuell identitet som medlemmene identifiserer seg med, og som gir denne foreningen et mer profesjonelt uttrykk. Målgruppen er veldig mangfoldig og eklektisk.

Prosjekt: Design av grafisk profil for Lusofonia Oslo.
Tanken var at logoen skulle gjenspeile ideen om gjensidig hjelp mellom mennesker fra de portugisiskspråklige landene og deres forhold til vertsbyen Oslo.
Den visuelle identiteten inkluderer også flere sekundære logoer og muligheten for å senere tilpasse konseptet til andre byer i Norge.
Som en del av den visuelle identiteten var det viktig at arrangementbannerne på sosiale medier umiddelbart ble gjenkjent. Det viktigste kommunikasjonsmiddelet mellom Lusofonia-ledelsen og medlemmer er gjennom Facebook.

www.lusofonia-oslo.no

PortNor Bygg

PortNor Bygg

Kunde: PortNor er et bygge- og ingeniørfirma med ca. 150 ansatte, og er eid av to portugisiske partnere. Før var firmaet en skandinavisk avdeling av et portugisisk selskap, og blir nå et selvstendig norsk firma.
Jobben var å skape et nytt navn og visuell identitet, slik at selskapet skiller seg fra det portugisiske morselskapet – uten å fornekte opprinnelsen. Og til tross for at selskapet nylig ble opprettet, har det en lengre historie og mer enn 100 arbeidere.
Hovedmålgruppene er andre entreprenører og de ansatte selv.

Prosjekt: Jeg jobbet med navneutvikling, laget visuell identitet, nettside og flere trykksaker og digitale elementer.

www.portnor.no

Verdens Beste

Verdens beste

Client: Forfatter Gro Røde skrev en kokebok etter et årlig matarrangement på Bjølsen skole som heter Internasjonal Dag.

På Internasjonal Dag er alle på Bjølsen skole velkommen til å ha med seg og dele en rett fra sitt hjemland eller sin region i Norge.

Project: Jeg begynte som en av de internasjonale foreldrene som bidro med en rett på Internasjonal Dag i 2017, og endte som en del av teamet som lagde boka.
Oppsettet på boka er inspirert av mangfoldet av folk og mattradisjoner.

Boka er utgitt av Bjølsen skoles kulturforum.

Rund

Rund app

Client: Stempl is a mobile loyalty app which evolves the basic principle of stampcards into a sales driver for stores. Promotional mechanisms are added allowing businesses to attract new customers and draw them into long term loyalty relationships.

Project: The second part of the project was a rebranding of the app, a new name was choosed and I created a new logo for the app now named Rund.

GAY PRIDE LISBOA 2017

Gay Pride Lisboa

Client: Gay Pride Lisboa organization

Project: For the second time I was invited by the organization to design the grafic layout of all the advertising rearding the parade in Lisbon.